طول عمر بیشتر با فعال کردن نوعی آنزیم در بدن

طول عمر بیشتر با فعال کردن نوعی آنزیم در بدن

طول عمر بیشتر با فعال کردن نوعی آنزیم در بدن

محققان می گویند نوعی آنزیم خاص در بدن ما کشف کرده اند که می تواند با حذف تاثیرات منفی انباشت چربی در بدن باعث افزایش طول عمر شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا در این مورد گفته اند آنزیم الکل دهیدروژناز قادر است در مقابل اثرات چربی اضافی در بدن مانند گلیسرول و گلیسرالدئید مقاومت کند.

طول عمر بیشتر با فعال کردن نوعی آنزیم در بدن

طول عمر بیشتر

آیلین جورجلینا، از پژوهشگران دانشگاه می گوید: ما در تحقیقات خود به دنبال فرضیه پرطرفدار افزایش طول عمر از طریق جوان سازی سلولی یا همان اتوفاژی بودیم. اما در نهایت توانستیم مکانیزم جدیدی را برای افزایش طول عمر کشف کنیم. محققان این مکانیزم را AMAR نامیدند که به معنای نامیرا در زبان سانسکریت است. به گفته ابن محققان با افزایش آنزیم الکل دهیدروژناز از طریق فعال سازی زن ADH-1 می توان اثرات گلیسرول و گلیسرالدئید را کاهش داده و نتایج موفقیت آمیزی به دست آورد.

آزمایش های انجام گرفته روی کرم های c. elegans نشان می دهد با استفاده از مکانیزم ARAM می توان عمر این موجودات را تا ۵۰ درصد افزایش داد. ساختار ژنتیکی این کرم ها به انسان بسیار شبیه است.

 

محققان این پژوهش فعالیت ژنتیکی انسان ها، موش ها و میمون هایی با رژیم کالری محدود را نیز در نظر گرفتند. در بدن این نمونه ها نیز ژن ADH-1 فعال بوده است. به گفته محققان در اثر افزایش سن و افزایش انباشت چربی و فعالیت گلیسرول و گلیسرالدئید مشکلات سلامتی ایجاد می شوند.

https://aniseell.com/