ضرورت خرید بیمه بدنه برای خودروهای حداقل ۶۰۰ میلیونی

ضرورت خرید بیمه بدنه برای خودروهای حداقل ۶۰۰ میلیونی

ضرورت خرید بیمه بدنه برای خودروهای حداقل ۶۰۰ میلیونی

با توجه به محدودیت جبران خسارت برای خودروهای لوکس حداقل ۶۰۰ میلیونی، مالکین چاره‌ای به‌جز خرید بیمه بدنه ندارند.

در سال جاری، خودروها به دو دسته متعارف و نامتعارف یا همان لوکس تقسیم شده‌اند. شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت برای خودروهای نامتعارف محدودیت قائل شده‌اند و همین موضوع خرید بیمه بدنه برای خودروهای لوکس را ضروری می‌کند.

ضرورت خرید بیمه بدنه برای خودروهای حداقل ۶۰۰ میلیونی